show sidebar & content

Predstavenie

Sieť staviteľov ENERGIEHOME domov je dynamicky sa rozširujúca sa Európska sieť firiem , ktoré sa zaoberajú stavbou nízkoenergetických , pasívných a aktívnych rodinných domov.

Stálu a vysokú kvalitu Energiehome domov z drevenou kostrou garantuje automatizovaný závod, fungujúci ako rodinná firma, na výrobu montovaných domov v súčasnosti s najmodernejšou technológiou.

Stavebný systém ENERGIEHOME je premyslený a šetrný k životnému prostrediu, v prípade rodinných a obytných domov je z hľadiska rozvoja systémom stavebníctva budúcnosti!!

Sieť partnerských firiem ENERGIEHOME si vytýčili za cieľ, s premysleným stavebným systémom stavať také domy a domovy za výhodné ceny, ktoré by garantovali minimálnu alebo nulovú energetickú spotrebu, alebo aj jej výrobu. Tým sa môžu stať spokojný klienti nezávislými od dodávateľov energie a ich neustálom zvyšovaní ceny. Stavebná metóda je pri tom šetrná k životnému prostrediu. Energia potrebná na výrobu domu, na jej celoživotnú (100 rokov) spotrebu , alebo na jej zbúranie je iba úlomkom oproti domom postaveným inou technológiou. Preto bude táto stavebná metóda v budúcnosti na čele rozvoja.

Naši inžinieri pripravia spoločne s nemeckým výrobným programom, projektovou dokumentáciou a na základe požiadaviek klientov závodný-výrobný plán, ktorý vypracujú do podrobných detailov a prispôsobia Energiehome systému (statika, ohňovzdornosť, tepelná izolácia…) . Podľa nárokov , všetko vypracujú do najmenších podrobností. Na základe technologických plánov sa rozmiestňujú technologické vedenia, potrubia k WC, na základe vzduchotechnických plánov sa určuje miesto pre
vedenie rozvodov vzduchotechniky, na základe elektrických plánov sa umiestňujú husie krky, dopredu sa určujú aj miestá na zásuvky a zapínače, výroba začína až na základe týchto údajov.

Panely s drevenou konštrukciou sa vyrábajú v závode na automaticky CNC riadenej linke, do ktorých sa ešte v závode montujú najmodernejším spôsobom okná a dvere, rolety a žalúzie. Tu sa natiera na stenu aj základná vrstva tepelno izolačnej omietky.

Na miesto stavby sa v závode pripravené panely dostávajú na základe dopredu pripraveného programu. Na mieste stavby za pomoci žeriavu sú panely za niekoľko dní postavené. Stavebný odpad na mieste stavby je minimálny, stavba je čistá a rýchla.

Firmy patriace k sieti ENERGIEHOME, sú stavebné firmy s veľkými skúsenosťami a pracujú ako samostatné firmy. V danej krajine majú vlastný team s kanceláriami, stavebnými inžiniermi a stavbármi. S klientmi a záujemcami udržujú priami styk, zmluvy uzatvárajú podľa nárokov klientov na nízkoenergetické alebo aktívne domy, ktoré objednávajú so závodu.