show sidebar & content

Automatizovaný závod na výrobu montovaných domov

Sztálu a vysokú kvalitu Energiehome domov z drevenou kostrou garantuje automatizovaný závod na výrobu montovaných domov v súčasnosti s najmodernejšou technológiou.

European CertificationČíslo Európskeho povolenia Energiehome montovaných domov : ETA – 11/O224.


Najdôležitejšie faktory garantujúce vysokú kvality:

  • Nemecké výrobné programy (SEMA, DIETRICH´S),
  • Kvalitný použitý stavebný materiál (sušený, hobľovaný drevený materiál – KVH, fermacelové dosky, Knauf sádrokartón a doplnky, izolácie Rockwool, Austrotherm a Bachl, Baumit omietky, Heinz.Bühnen spoje, Holz Team drevené okná a dvere, Premier (Kömerling) plastové okná a dvere, elektrické žalúzie Schloeterer….).
  • úplné CNC riadenie výroby, automatická linka a.
  • nepretržitý systém kontroly kvality v závode.
  • Naši inžinieri pripravia spoločne s nemeckým výrobným programom, projektovou dokumentáciou a na základe požiadaviek klientov závodný-výrobný plán, ktorý vypracujú do podrobných detailov a prispôsobia Energiehome systému (statika, ohňovzdornosť, tepelná izolácia…) . Podľa nárokov , všetko vypracujú do najmenších podrobností. Na základe technologických plánov sa rozmiestňujú technologické vedenia, potrubia k WC, na základe vzduchotechnických plánov sa určuje miesto pre
    vedenie rozvodov vzduchotechniky, na základe elektrických plánov sa umiestňujú husie krky, dopredu sa určujú aj miestá na zásuvky a zapínače, výroba začína až na základe týchto údajov.
  • Panely s drevenou konštrukciou sa vyrábajú v závode na automaticky CNC riadenej linke, do ktorých sa ešte v závode montujú najmodernejším spôsobom okná a dvere, rolety a žalúzie. Tu sa natiera na stenu aj základná vrstva tepelno izolačnej omietky.
  • Na miesto stavby sa v závode pripravené panely dostávajú na základe dopredu pripraveného programu. Na mieste stavby za pomoci žeriavu sú panely za niekoľko dní postavené. Stavebný odpad na mieste stavby je minimálny, stavba je čistá a rýchla.

Galéria