show sidebar & content

Technika

V prípade, že klient si žiada aj rôzne technológie, vypracujú inžinieri firmy na výrobu tepelných čepadiel plán s ohľadom na energetické hodnoty budovy a na meteorologické podmienky miesta stavby.

Tepelné čerpadlo + slnečné kolektory + centrálny ventilačný systém

APasívny technologický systém sa skladá z kvalitného tepelného čerpadla a k tomu potrebných slnečných kolektorov a z centrálneho ventilačného systému (rekuperácie). Tepelné čerpadlo zohreje vodu na podlahové kúrenie a úžitkovú vodu , pričom použije iba tretinu energie ako napríklad klasický elektrický bojler. Slnečné kolektory sa podieľajú aj na kúrení ako aj na príprave teplej úžitkovej vody, pomáhajú tepelnému čerpadlu a tým znižujú jeho spotrebu energie.

K pasívnym domom ponúkame dva systémy

Jedno ledva počuteľné kompaktné vzdušnovodné tepelné čerpadlo , ktoré výzorom, veľkosťou aj esteticky pripomína dvojdverovú chladničku (napr. Stiebel Eltron LWZ 403 Sol). Obhospodaruje úžitkovú vodu, vodu na podlahové kúrenie a aj rekuperáciu. Na uvedené zariadenie sa napájajú vedenia s prívodom a odsávaním vzduchu. Tieto flexibilné potrubia sú tepelne izolované s priemerom 30 cm, ich vonkajšie otvory musia byť od seba vzdialené minimálne 3m.

V druhom systéme ponúkame zvlášť slnečné kolektory, vzdušnovodné tepelné čerpadlo (napr. Stiebel Eltron WPL, WPL10,13,15,18,20…) aj rekuperáciu (napr Stiebel Eltron LWZ 270 Plus). V tomto prípade je tepelné čerpadlo vonkajšie estetické zariadenie. Vytvára spoločne s využitím energie vonkajšieho vzduchu teplú vodu. Je spojené len s jedným izolovaným vodovodným potrubím ktoré ústi do vodnej nádrže v dome. K tejto nádrži sú napojené aj slnečné kolektory. Rekuperácia vytvára samostatný uzavretý systém (napr Stiebel Eltron LWZ 270 Plus).

Centrálne vetranie

central ventilation

Centrálne vetranie

LZW 403

Tepelné čerpadlo WPL13

Stiebel WPL13

Stiebel WPL13

Nádrže na teplú vodu

Melegvíztározó

nádrže na teplú vodu

Slnečný kolektor

Napkollektor

Slnečný kolektor

Tepelné čerpadlo + slnečné kolektory

BPrémium systém tvorí iba jedno vzdušnovodné tepelné čerpadlo na kúrenie a na teplú vodu ponúkame slnečné kolektory (napr. Stiebel Eltron WPL séria).

Energiehome systém

Galéria